Apply NOW!!

KONKURS PUNËSIMI - Vushtrri

Kompania “Viva Fresh” shpk është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë. Për momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj në 19 (nëntëmbëdhjetë) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Viti, Kamenicë, Shtime, Lipjan, Suharekë,Pejë,Gjakovë (si dhe së shpejti edhe në qytetin e Malishevës dhe Vushtrrisë).


Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të…
… ballafaqohen me sfida të reja,
… të punojnë në një ambient dinamik,
… të zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale,
… përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja.

Për përmbushjen e nevojave me staf punues në Njësinë Punuese që do të hapet së shpejti në Malishevë, ne ftojmë kandidatët e interesuar për të PUNUAR (e jo të gjejnë një vend pune) që të aplikojnë për këto pozita:

- Menaxher/e i Njësisë Organizative, (1 pozitë);
- Zv. Menaxher i Njësisë Organizative, (2 pozitë);
- Furnizues/e i marketit, (2 pozita);
- Përgjegjëse për Tekstil dhe Amvisëri, (2 pozita);
- Depoist – Pranues Malli, (2 pozita);
- Menaxher/e i Restorantit, (2 pozita);

Kriteret e punësimit:

- Përgatitja e lartë shkollore (preferohet diploma universitare);
- Përvojë relevante e punës (së paku 1-3 vjet) në fusha të ngjashme;
- Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;
- Aftësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

Si mund të aplikohet?

Kandidatët e interesuar për punësim duhet të tërheqin formularin e punësimitnga data 7 Mars 2014 – 16 Mars 2016 në të gjitha pikat e shitjes së Viva Fresh Store në qytetet e ndryshme të Kosovës ose të shkarkohet në web faqen www.vivafresh-rks.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplikacioni i plotësuar dorëzohet deri me datën 16 Mars 2014 në VIVA Fresh Store në Veternik ose nëpërmjet postës elektronike në këtë adresë:human.resources@vivafresh-rks.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Për pozitat e mësipërme do të mbahet testi me shkrim dhe vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për test me shkrim dhe më pastaj për intervistë.   

Leaflet
Our last offer!!!
Browse

 

Aplication Form
Download