Apply NOW!!

Kompania “Viva Fresh” shpk. është njëra ndër kompanitë më të mëdha në sektorin e retailing-ut (shitjeve me pakicë) në Kosovë dhe është njëra ndër kompanitë punëdhënëse më të mëdha në Kosovë.

Për momentin, kompania e zhvillon aktivitetin e saj në 21 (njëzet e një) Qendra Tregtare në lokacione të ndryshme si në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan, Mitrovicë, Viti, Kamenicë, Shtime, Lipjan, Suharekë, Pejë, Gjakovë, Malishevë dhe Vushtrri.

Inkurajojmë kandidatët që dëshirojnë të…

… ballafaqohen me sfida të reja,

… shohin ndryshimin si mundësi e jo dobësi,

… punojnë në një ambient dinamik,

… zhvillohen edhe më tutje në anën profesionale,

… përdorin energjinë e tyre për zhvillimin e ideve të reja.

Për përmbushjen e nevojave për staf në 2 Njësitë Punuese Viti dhe Kamenicë, ne ftojmë kandidatët e interesuar për të punuar (e jo të gjejnë një vend pune) që të aplikojnë për këto pozita:

 

Viti:

- Përgjegjëse për Tekstil dhe Amvisëri (1 pozitë).

 

Kamenicë

- Furnizues/e i marketit, (1 pozitë);

- Përgjegjëse për Tekstil dhe Amvisëri, (1 pozitë).

 

Restoranti:

- Kamarier/e,

- Banakier/e,

- Kuzhinier/e,

- Ndihmës Kuzhinier/e,

 

Kriteret e punësimit:

a) Përgatitja e lartë shkollore (preferohet diploma universitare);

b) Përvojë relevante e punës (së paku 1-3 vjet) në fusha të ngjashme;

c) Shkathtësi kompjuterike në programe aplikative;

d) Atësi të theksuara organizative, komunikuese dhe inter-personale.

 

Si mund të aplikoni

Kandidatët e interesuar për punësim duhet të tërheqin formularin e punësimit nga data 19 Shtator 2014 – 28 Shtator 2014 në pikat e shitjes së Viva Fresh Store në Viti dhe Kamenicë ose të shkarkohet në web faqen www.vivafresh-rks.com

Aplikacioni i plotësuar dorëzohet deri me datë 19 Shtator 2014 – 28 Shtator 2014 në Viva Fresh Store në Viti dhe Kamenicë, ose të dërgohet përmes postës elektronike në:

humanresources@vivafresh-rks.com.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për fazat e mëtejme të intervistimit.

Leaflet
Our last offer!!!
Browse

 

Aplication Form
Download